Cập nhật bảng giá vàng trực tuyến mới nhất hôm nay

Giá vàng SJC, vàng 9999, 24k, 22k, 20k, 18k, nhẫn tròn trơn trực tuyến hôm nay ngày 25/10/2019:

Bảng giá vàng trong nước trực tuyến trên là giá vàng tính theo chỉ, 1 chỉ = 3,75 gram, 1 cây vàng = 10 chỉ = 37,5g. Đây là cách tính trọng lượng vàng theo nghị định của Chính phủ Việt Nam thống nhất quy định về đơn vị đo lường chính thức, đã quy định một chỉ bằng 3,75 gam theo hệ đo lường quốc tế hoặc bằng 1/10 lượng (lượng vàng hay lạng vàng, cây vàng).
Cập nhật bảng giá vàng trực tuyến mới nhất hôm nay Giá vàng quốc tế trực tuyến Kitco hôm nay, ngày 25/10:

Bảng giá vàng thế giới tính theo vàng 24K (hay còn gọi là vàng 9999, vàng ta) được tự động cập nhật bởi Kitco.

Cập nhật bảng giá vàng trực tuyến mới nhất hôm nay

Giá vàng quốc tế tính theo ounce (oz), trong đó 1 oz vàng = 0,833 lượng vàng = 31,1034768 gram vàng.

Giá vàng quốc tế trong 30 ngày qua:

Bảng giá vàng thế giới 30 ngày qua được tự động cập nhật bởi Kitco.