Giá cả thị trường hải sản hôm nay: cá ngừ sọc dưa 54.000 đồng/kg.

Xem nhanh giá cả thị trường hải sản hôm nay. Mực nang loại 1 trên 500g/con, hiện có giá 280.000 đồng – 290.000 đồng.

Giá cả thị trường hải sản hôm nay

Tùy vào quy cách, loại thực phẩm khác nhau mà mức giá áp dụng cho các mặt hàng thủy hải sản sẽ khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung có thể thấy thị trường đang có mức giá khá hấp dẫn cho người tiêu dùng quyết định mua sắm trong dịp cuối tuần này.

Tham khảo giá cả thị trường hải sản hôm nay trên Xing.com.vn trong bảng giá bên dưới.

Mặt hàng Quy cách Giá (đ/kg) Mặt hàng Quy cách Giá (đ/kg)
Ghẹ
100-130g/con 310-320
Tôm hùm bông sống
≥ 1kg/con 1.750.000đ
90-100g/con 280-300
0,7-1kg/con
1.650.000đ
60-90g/con 200-220
50-60g/con 160-180
Mực nang
≥ 500 280-290
Cá dấm trắng
0,5kg/con
140-150
300-500g/con 270-280
200-300g/con 260-270
Mực lá
≥ 500g/con
360-380
Cá cơm săn tươi 7-8 cm 150-160
Cá cơm trắng Tươi 140-150
Mực ống
10 -14cm/con 140-160 Cá sơn la 0,5kg/con 150-170
14 – < 20 cm 180-190 Cá sơn đỏ 0,8kg/con 180-190
≥ 20cm/con 200-220 Cá sơn thóc 150-200gr/con 40-60
Cá Thu
≥ 2kg 140-150 Cá nục 12-15con/kg 50-60
1,5-2kg 130-140
Cá hố
≥ 0,5kg/con
140-160
1- < 1,5kg-con 110-120
Cá mú
≥ 0,5
150-160
Mực ống khô
≥ 20cm 750
15-20cm 650-700
Cá đổng quéo
Cá đổng tía
≥ 0,5kg/con
140-150
Mực lá khô ≥ 20 cm 800
Cá hồng đỏ ≥ 0,8 kg 160-180
≥ 0,5kg 140-150 Cá hồng rốc ≥ 1kg 160-180
Cá ngừ sọc dưa
Cá ngừ vây vàng
Cá ngừ mắt to
≥ 1kg 65
Cá chẽm
0,8 – ≥ 1,6kg
140-160
≥ 8kg/con 70-75
≥ 8k/con 70-75
Cá cờ kiếm
Cá cờ gòn
Cá ngừ đại dương
Cá ngừ đại dương
≥ 10kg/con 60-70
Cá mú cọp (sống)
Cá mú đen(sống)
Cá bớp
0,8kg/con 320-340
≥ 10kg/con 70-80 0,8-1,3kg/con 300-320
loại I (≥ 50kg/con)
mua sô
(≥ 30kg/con)

170-190

110-120

7kg/con 160-170
Cá múchấm
Cá mú tạp
1,5kg/con
3kg/con
150-170
140-160
Tôm sú
Tôm chân trắng
Tôm sú giống
Tôm chân trắng
40 con/kg 400-420
60-80con/kg 180-160
P15 700đ-800đ
P12 500đ-600đ

 

Đón xem những bàn tin mới nhất về Giá cả thị trường hôm nay trên Xing.com.vn để có kế hoạch chi tiêu hợp lí và kinh tế nhất.