Giá cả thị trường thủy sản hôm nay tại Đà Nẵng

Cập nhật nhanh giá cả thị trường thủy sản hôm nay tại khu vực Đà Nẵng.

Giá cả thị trường thủy sản hôm nay tại Đà Nẵng

Đầu giờ sáng nay, giá cả thị trường một số mặt hàng thủy sản trên địa bàn Tp Đà Nẵng như sau:

Mặt hàng Cỡ Giá (đồng/Kg) Mặt hàng Cỡ Giá (đồng/Kg)
Cá ngừ vằn 50.000 Mực ống 17 – 24 cm/con 100.000
Cá ngừ mắt to 60.000 > 25 cm/con 120.000
Cá hố 1 – 2 con/Kg 100.000 Mực lá 25 – 35 con/Kg 220.000
Cá thu 2 – 3 con/Kg 170.000 Mực nang 130.000
Cá đổng 4 – 6 con/Kg 120.000 Bạch tuộc 90.000
Cá bò da > 500 g/con 85.000 Tôm sú 15 con/Kg 500.000
Cá cờ 125.000 25 – 30 con/Kg 240.000
Cá nục 25.000 40 con/Kg 200.000
Cá chuồn 55.000 Tôm chân trắng Tôm sống 160.000
Cá cam ĐL 45.000 60 con/Kg 130.000
Cá bớp 130.000 80 con/Kg 90.000
Cá cờ 120.000 Cá lạt > 3kg/con 90.000
Cá mối 55.000 Cá tín 60.000

Giá cả thực phẩm tươi sống hôm nay tại Đà Nẵng

STT Sản phẩm Đơn giá (đồng/kg)
1 Tôm sú loại 20 con tại ao 240.000
2 Tôm sú 30 con (ao) 160.000
3 Tôm sú 40 con (ao) 125.000
4 Tôm đất Cà Mau 145.000
5 Cua gạch 330.000
6 Cua thịt 180.000
7 Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 98.000
8 Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 86.000
9 Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 126.000
10 Tôm hùm tại bè 580.000
11 Tôm càng xanh tại ao 200.000
12 Tôm càng xanh loại 6-15 con/kg 280.000
13 Tôm càng xanh loại 15-20 con/kg 190.000
14 Cá tra tại ao 20.000
15 Cá rô phi (tại ao) 22.000
16 Cá lăng tại bè 65.000
17 Cá điêu hồng tại ao 30.000
18 Cá diêu hồng tại chợ 50.000
19 Cá lóc nuôi tại ao 40.000
20 Cá lóc nuôi tại chợ 50.000
21 Cá lóc đồng 150.000
22 Cá rô tại ao 30.000
23 Cá kèo tại ao (40 con/kg) 60.000
24 Cá kèo tại chợ (40 con/kg) 85.000
25 Cá bống tượng loại I 420.000
26 Cá thát lát còm 47.000
27 Cá sặc rằn giống 117.000
28 Cá sặc rằn tại ao 60.000
29 Cá chẽm tại chợ 1kg/con 92.000
30 Cá chẽm tại ao 1kg/con 68.000
31 Nghêu 25.000
32 Sò huyết loại 60-70 con/kg 150.000
33 Mực ống (17-24 con/kg) 180.000
34 Cá mú loại 1 con/kg 110.000
35 Ếch (tại trại) 30.000

Trên đây là một số thông tin liên quan đến giá cả thị trường thủy hải sản hôm nay. Đón xem thông tin mới nhất về giá các mặt hàng thị trường để có kế hoạch chi tiêu hiệu quả và thông minh.