Giá trị sổ hồng khác sổ đỏ như thế nào?

Giá trị sổ hồng khác sổ đỏ như thế nào?

Cùng Xing.com.vn tìm hiểu giá trị sổ hồng và sổ đỏ khác nhau như thế nào thông qua các tiêu chí bên dưới đây.

 

Sổ cũ

Sổ mới

Tiêu chí

Sổ đỏ

Sổ hồng cũ

Sổ hồng mới

Căn cứ cấp sổ

– Nghị định 64-CP;

– Thông tư 346/1998/TT-TCĐC về hướng dẫn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

– Nghị định 60-CP ngày 05/7/1994 về quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu đất ở tại đô thị. Nghị định 95/2005/NĐ-CP về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng. – Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Tên gọi pháp lý

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Thời gian cấp

Cấp trước ngày 10/12/2009. Cấp trước ngày 10/8/2005. Từ ngày 10/8/2005 đến trước ngày 10/12/2009. Từ ngày 10/12/2009 đến nay

(cả nước dùng chung một loại sổ).

Tài sản được công nhận

– Quyền sử dụng đất. – Nhà ở,

– Đất ở.

– Nhà ở,

– Công trình xây dựng.

– Đất;

– Nhà ở;

– Tài sản khác gắn liền với đất.

Khu vực được cấp sổ

Ngoài đô thị

Đô thị

Cả nước

Cả nước

Loại đất được cấp sổ

Đất ở nông thôn, đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, làm muối.

Đất ở đô thị

Tất cả các loại đất

Cơ quan ban hành mẫu sổ

Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trên đây là bài viết so sánh giá trị Sổ đỏ và Sổ hồng và cách phân biệt giữa các loại Sổ cũ và mới. Để biết thêm các quy định về Sổ đỏ, bạn đọc hãy xem tại chuyên mục Sổ đỏ của LuatVietnam.