Nhà đầu tư là gì? Phân loại nhà đầu tư hiện nay như thế nào?

Nhà đầu tư là gì theo quy định của pháp luật hiện hành? Vốn dĩ thuật ngữ nhà đầu tư là gì không phải khái niệm quá mới mẻ bởi nó xuất hiện khá nhiểu và phổ biến trên các trang mạng truyền thông. Với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường tài chính trong nước và quốc tế, đầu tư đóng vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong đó nhà đầu tư là chủ thể thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh.

Khái niệm nhà đầu tư là gì?

Nhà đầu tư là gì? Theo từ điển Bách khoa toàn thư, Nhà đầu tư là người tham gia vào một hay nhiều vụ đầu tư dưới các hình thức khác nhau. Nhà đầu tư có thể là một cá nhân, một doanh nghiệp, một tổ chức thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh, sản xuất nhằm thu lợi ích về kinh tế.

Nhà đầu tư là gì? Theo quy định của pháp luật, nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Phân loại nhà đầu tư

Nhà đầu tư bao gồm 3 loại chính, bao gồm nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư trong nước và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, nhà đầu tư trong nước: Đây là những cá nhân mà các thành viên hoặc cổ đông đều có quốc tịch Việt Nam và không có bất kỳ nhà đầu tư nước ngoài chiếm vị trí trong công ty.

Thứ hai, nhà đầu tư nước ngoài: Loại nhà đầu tư này trái ngược với nhà đầu tư trong nước, tức là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức được thành lập theo pháp luật nước ngoài. Nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam sẽ thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Thứ ba, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài: Đây là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh.

Như vậy, có ba loại nhà đầu tư là nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Việc phân loại các nhà đầu tư nước ngoài có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc xác định điều kiện và thủ tục đầu tư đối với từng đối tượng.

Vai trò của nhà đầu tư là gì?

  • Xử lý vấn đề thiếu vốn, huy động nguồn vốn
  • Xử lý vấn đề yếu kém về năng lực quản trị điều hành

Như vậy, đầu tư thực sự là một trong những nhân tố rất quan trọng đối với nền kinh tế quốc gia trong thời đại hiện nay. Vì vậy, chúng ta phải hiểu và phân biệt rõ nhà đầu tư là gì?