Thủ tục làm sổ hồng gồm những gì? Bao lâu thì có sổ?

Mời các bạn tham khảo quy trình và thủ tục làm sổ hồng theo quy định hiện hành của pháp luật.

Thủ tục cấp sổ hồng như thế nào?

Dưới đây là quy trình cấp sổ hồng, cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu và làm việc trực tiếp với cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

  1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ

Hồ sơ làm sổ Hồng gồm có các loại giấy tờ sau:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở của người đề nghị (có mẫu sẵn);
  • Giấy tờ về mua bán/nhận tặng cho/đổi/nhận thừa kế nhà ở đã có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của UBND cấp có thẩm quyền;
  • Bản chứng thực chứng minh thư, hộ khẩu của người đề nghị cấy giấy của các bên liên quan;
  • Thông báo nộp Lệ phí trước bạ và Biên lại nộp Lệ phí trước bạ;
  • Thông báo nộp thuế thu nhận cá nhân;
  • Biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân để chứng minh đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước.

2. Liên hệ với cơ quan có thẩm quyền cấp sổ Hồng

Tại Điều 105 Luật đất đai 2013 có quy định cơ quan có thẩm quyền để cấp sổ hồng cho bạn. Bao gồm:

  • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.
  • Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.
  • Theo hướng dẫn tại điều 37 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014, thì nếu địa phương bạn đã thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thì có thể liên hệ trực tiếp với văn phòng này để được thực hiện thủ tục cấp GCNQSDĐ. Nếu địa phương bạn chưa thành lập Văn phòng ĐKQSDĐ thì liên hệ với UBND cấp huyện hoặc Sở tài nguyên môi trường (trường hợp có yếu tố nước ngoài, tổ chức hoặc cơ sở tôn giáo) để được cấp.

Bao lâu thì được cấp sổ hồng?

Sau khi cơ quan có thẩm quyền nhận hồ sơ làm sổ Hồng hợp lệ thì thường mất khoảng 30 – 45 ngày. Tùy vào mức độ rõ ràng, minh bạch của hồ sơ mà sổ hồng sẽ được cấp nhanh hơn khoảng thời gian nói trên.